مالیات بر درآمد در ترکیه: مالیات بر درآمد در ترکیه نوعی از مالیات است که از درآمد افراد و مؤسسات مختلف کسر می شود. شرکت مشاوران حقوقی گارس توضیحات مهمی را پیرامون سیستم مالیات بر درآمد در ترکیه فرا روی شما قرار می دهد.

مالیات بر درآمد چیست؟

مالیات بر درآمد چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: نوعی از مالیات است که پس از محاسبه درآمدهای خالص و سودهایی که اشخاص و شرکتها طی یک سال به دست می آورند، از درآمد آنها کسر می شود.

سیستم مالیات بر درآمد در ترکیه

سیستم مالیاتی در ترکیه به دو بخش تقسیم می شود

 • بخشی که مربوط به مالیات های مستقیم است، مانند: مالیات بر درآمد و مالیات شرکتها.

 • بخشی که متعلق به مالیات های غیرمستقیم است، مالیاتهایی همچون: مالیات بر ارزش افزوده، تمبر، خودرو، مالیات های متعلق به معاملات بانکی، بیمه ها، مالیات بر املاک، مالیات بر خدمات مخابراتی، مالیات گمرکی، مالیات بر ارث، مالیات بر قمار و مالیات های مصرفی خاص.

در مورد سیستم مالیات بر درآمد در ترکیه، باید گفت: این مالیات بر درآمد افرادی اعمال می شود که زیر مجموعه یک یا چند نوع از درآمدهای زیر قرار می گیرند.

درآمدها و حقوق های مشمول مالیات بر در آمد در ترکیه

درآمدها و حقوق هایی که بر اساس قانون مالیاتی کشور ترکیه مشمول مالیات بر درآمد می شوند، عبارتند از:

۱. حقوق ها و دستمزدها

تمامی حقوق کارمندان و دستمزدهای آنها و مکملات مربوطه همچون: کمک هزینه ها، پاداش ها، حق کمیسیون ها، اقساط، غرامت ها و ... در ترکیه مشمول مالیات بر درآمد هستند.

تمامی کارمندان، کارگزاران و کارگران باید این نوع مالیات را پرداخت نمایند، البته به صورتی غیر مستقیم، به این معنا که به میزان ۲۰% درصد از حقوق و مستمری آنها، پیش از آنکه به حسابشان واریز شود، از منبع اصلی واریزی حقوق، کسر می گردد. به دیگر سخن: شخص ثالثی این مالیات را به طور غیر مستقیم به جای صاحبان اصلی آن پرداخت می کند، به عنوان نمونه: صاحبان شرکت یا صاحبان کارخانه و کارگاهها این مالیات را به نیابت از کارگران و تمامی کارگزاران خود پرداخت می کنند. مؤسسات ونهادهای بخش دولتی نیز هنگام پرداخت حقوق یا مستمری کارمندان و کارکنان خود، این مالیات را به ادارات امور مالیاتی کشور ترکیه پرداخت می کنند. هدف از اینکه این مالیاتها از همان ابتدا از منبع اصلی درآمد کسر می گردد و مستقیما توسط صاحبان حقوق کسر نمی شود، امتناع از فرار مالیاتی این افراد و جلوگیری از به هم ریختن نظم و ترتیب ادارات مالیاتی به دلیل کثرت مراجعه کنندگان و تسهیل حال کارکنان این ادارات بوده است. از طرف دیگر این کار باعث کاهش بار روانی کارمندان و حقوق بگیران می شود، زیرا بسیار تفاوت دارد اینکه این افراد خود مستقیما مبلغ ۲۰ درصد از حقوق خود را به اداره مالیات پرداخت کنند، تا اینکه این مبلغ به صورت غیر مستقیم از حساب آنها توسط شخص ثالثی برداشت شود؛ زیرا در این صورت از بار روانی سنگینی که بر این افراد عارض می شود، کاسته می گردد.

۲. درآمدهای ناشی از سرمایه های غیر منقول

این مالیاتها بر درآمد و اجاره اموال غیرمنقول همچون: آپارتمانها، ساختمانها، زمین ها و حقوق اجاره دهندگان دائمی اعمال می گردد. همچنین وامهای مربوط به مالیات املاک و مالیاتهای وضع شده جهت نگهداری و صاینت ساختمانها و اماکن فرهنگی غیر منقول مشمول این مالیات می شوند.

کما اینکه کامیون ها، قایق ها، هواپیماها و سایر وسایل نقلیه بزرگ دیگر و درآمدهای ناشی از اجاره دادن آنها نیز شامل این نوع مالیات می شود، هر چند که این نوع داراییهای منقول هستند، ولی نوع مالیات تعلق یافته بر آنها، از نوع مالیات بر اموال غیر منقول است.

درآمد

۳. درآمدهای ناشی از داراییها و سرمایه های منقول

تمامی درآمدهای کسب شده از دارایی و سرمایه منقول همچون: سودها و تقسیم آنها، اجاره بهاهای ماهانه تمامی املاک و مستغلات، سرمایه های نقدی و ... مشمول این نوع مالیات می شود.

این مالیاتها همچنین شامل موارد زیر می شود:

 • مالیات خودرو که برای مبالغ ثابت اعمال می شود. البته باید در مالیات وضع شده بر خودروها به دو نکته مهم توجه داشت: اول عمر خودرو و دوم قدرت موتور آن.

 • مالیات بر هدایا و ارث ها.

۴. سودهای تجاری مختلف (سود کسب و کار)

سود مشاغل تجاری مشمول مالیات بر درآمد است، اما شرایطی برای وضع مالیات بر این مشاغل وجود دارد که ذیلا عنوان می شود:

 • باید شرکت مورد نظر در ترکیه فعالیت کند یا حداقل یک نماینده دائمی در ترکیه داشته باشد.

 • اینکه درآمد کسب شده از طریق فعالیتهای تجاری مؤسسه یا نمایندگان قانونی آنها بوده باشد.

 • محاسبه مالیات بر در آمد در سودهایی که از طریق کسب و کار به دست می آیند، از طریق تفاوت بین سودهای خالص شرکت در آغاز و پایان سال تقویمی محاسبه می شود.

۵. سودهای کسب شده از طریق مشاغل آزاد

مالیات مشاغل آزاد در ترکیه شامل فعالیت های تجاری، صنعتی و کالاهای وارداتی به ترکیه می شود. بر این اقلام و امثال آنها مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد.

کما اینکه درآمدهای حاصل از خدمات حرفه ای مستقل نیز مشمول این نوع مالیات می شود، فعالیتهایی همچون خدمات وکلا، پزشکان، حسابداران، مشاوران و مهندسان و ... .

۶. سودهای کسب شده از طریق فعالیتهای کشاورزی

 درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشاورزی نیز مشمول مالیات بر درآمد می شود، منظور از فعالیتهای کشاورزی، تمامی فعالیتهایی است که در سطح خشکی، دریا، رودخانه، دریاچه به صورت کشت، پرورش، ماهیگیری و الخ است.

۷. درآمدهای حاصل از سایر فعالیتها

از جمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

درآمدهای حاصل از خدمات مستقلی که حقوق ماهیانه مشخصی بر آنها تعلق نمی گیرد، مالیاتهای تمبر که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر مدارک، اسناد و اوارق اعمال می گردد و در اصل به منظور به رسمیت شناختن یا لازم‌الاجرا کردن آن‌ها، از متقاضی دریافت می‌گردد و سایر سودهای دیگر که مالیات بر آنها تعلق می گیرد.

همچنین می توانید مقاله ما را بخوانید تا با موارد زیر آشنا شوید: نحوه دریافت کد مالیاتی در ترکیه و اهمیت آن

کلاسهای موظف به اجرا

گروههایی که باید مالیات بر درآمد را به صورت کامل پرداخت کنند عبارتند از

 • کسانی که به صورت دائم در ترکیه ساکن هستند.
 • ساکنان ترکیه به مدت شش ماه یا بیشتر بدون وقفه در طول سال تقویمی.
 • شهروندان مقیم خارج از ترکیه در نتیجه فعالیت شرکتها و موسسات مستقر در ترکیه.

گروههایی که باید مالیات بر درآمد را به صورت جزئی پرداخت کنند

شهروندان ترکیه ای که در ترکیه اقامت ندارند (و در کشوری دیگر زندگی می کنند) باید به صورت جزئی مالیات خود را پرداخت کنند، به این صورت سود و درآمدهایی که داخل خاک ترکیه بدان دست می یابند مشمول این نوع مالیات می شود، اما آن دسته از سودها و درآمدهایی که خارج از خاک ترکیه کسب می کنند، مالیاتی بدانها تعلق نمی گیرد.

گروههای مشمول مالیات بر درآمد در سال ۲۰۲۱

گروههای مشمول پرداخت مالیات بر درآمد در ترکیه شامل موارد زیر می شود:

 • گروه اول شامل افرادی است که درآمد آنها تا ۲۴ هزار لیر ترکیه است، مالیات این افراد ۱۵% درصد است.

 • گروه دوم از ۲۴ تا ۵۳ هزار لیر ترکیه که مالیات وضع شده بر آنها ۲۰% درصد است.

 • سومین گروه از ۵۳ تا ۱۹۰ هزار لیره که مالیات وضع شده بر آنها ۲۷% درصد است.

 • گروچهارم از ۱۹۰ تا ۶۵۰ هزار لیر ترکیه که مالیات آنها ۳۵% درصد تعیین می شود.

 • گروه پنجم از ۶۵۰ هزار لیر ترکیه که مالیات آنها ۴۰% درصد است.

چگونگی محاسبه مالیات بر درآمد در سال ۲۰۲۱: با ذکر یک مثال

اگر مبلغی که مالیات بدان تعلق می گیرد، ۶۱۰۰۰ (شصت و یک هزار لیره) باشد، محاسبه مالیات وی به شرح زیر انجام می شود:

۱۵% درصد از مبلغ ۲۴۰۰۰ (گروه اول)، یعنی ۳۶۰۰ لیر، از مبلغ مذکور کسر می شود و ۲۰% درصد از گروه دوم کسر می شود (قسمت باقی مانده از ۵۳ هزار، پس از کسر ۲۴۰۰۰)، یعنی ۲۰% درصد از مبلغ ۲۹ هزار در براکت یا گروه دوم، که مالیات آن ۵۸۰۰ خواهد بود. و باقی مانده از مبلغ که ۸ هزار لیر است، در براکت سوم (گروه سوم) قرار می گیرد، که مشمول مالیات مالیات ۲۷% درصد شده و میزان آن ۲۱۶۰ لیره خواهد بود.

سپس نتایج مالیات های کسر شده از هر سه گروه (براکت) با همدیگر جمع داده می شود، تا بتوانیم نرخ مالیات وضع شده بر مبلغ مذکور را به صورت دقیق حساب کنیم، به این ترتیب:  

۳۶۰۰ + ۵۸۰۰ + ۲۱۶۰ = ۱۱۵۶۰ ، مالیات بر مبلغ ۶۱۰۰۰ لیره ترکیه.

سوالات متداول در مورد مالیات بر درآمد در ترکیه

از طریق تعیین درآمد سالانه فرد در یک سال تقویمی با محاسبه درآمد خالص کارمند. در بخش "چگونگی محاسبه مالیات بر درآمد در سال 2021" از این مقاله به چگونگی احتساب مالیات اشاره کردیم، که می توانید به آنجا رجوع کنید. 
در ترکیه هیچ گونه مالیاتی از کارکنان دریافت نمی شود، زیرا مالیات آنها توسط موسسات یا شرکت هایی که در آنها به فعالیت مشغولند، پرداخت می گردد.
در مورد مالیات وضع شده بر مغازه های تجاری، دفاتر کاری و سایر املاک در ترکیه، باید گفت: مالیات وضع شده بر این املاک در شهرهای بزرگ 4 و در خارج از شهرهای بزرگ 2 درهزار است. 
بله ، مالیات بر درآمد را می توان به صورت الکترونیکی پرداخت کرد. این کار را می توان از طریق وب سایت پرداخت مالیاتهای کشور ترکیه Gelir İdaresi Başkanlığı))، یا از طریق برنامه رسمی مخصوص اداره مالیات "Gib" انجام داد. 

ویرایش: مشاوران حقوقی گارس

آیا این موضوع را پسندیدید؟ شما می توانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

برای شما

درخواست مشاوره واتس آپ