انواع مالیات شرکت ها در ترکیه

در ترکیه با توجه به عوامل گوناگونی، انواع مختلفی از مالیات ها وضع شده که در این مقاله بدانها می پردازیم. دولت ترکیه از جمله دولتهایی است که همواره به سرمایه گذاری دعوت کرده و در مقایسه با دیگر کشورها، مالیات های معقول و قابل قبولی را برای انواع سرمایه گذاریها وضع نموده است. مالیاتهای وضعی دولت ترکیه شامل اموری همچون واردات، سودها، درآمدهای ناشی از منابع گوناگونی همچون املاک و مستغلات، داراییها و فعالیت های مختلف تجاری می شود.

مالیات بر هزینه ها در ترکیه

مالیات بر هزینه ها در ترکیه شامل چندین نوع مالیات می شود. از جمله: مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات بر مصرف ، مالیات بر تراکنش های بانکی و مالیات حق تمبر. در زیر به شرح و توضیح هر یک از انواع مالیاتهای مذکور می پردازیم، زیرا هر کدام از این مالیات ها شامل بنود خاص و جزئیات مختلفی است.

مالیات بر ارزش افزوده در ترکیه

مالیات بر ارزش افزوده در ترکیه یکی از مهمترین انواع مالیات است. منظور از آن مالیاتی است که بر کالاهای مختلف داخلی  وحتی کالاهای وارداتی، خدمات تجاری، صنعتی و کشاورزی وضع می گردد. آن دسته از خدماتی را که از طریق یک صنعت مستقل نیز ارائه می گردد، مشمول این نوع مالیات می شود.  

مقدار مالیات بر ارزش افزوده با توجه به نوع کالا و خدمات مورد نظر، معمولا به سه دسته: ١٪،  ٨٪ و ١٨٪ تقسیم می گردد.

به عنوان مثال انواع آجیل، دانه ها و هسته ها، سبزیجات و روزنامه ها بیش از یک درصد مالیات بر آنها تعلق نمی گیرد. در حالیکه مواد غذایی و چرم مالیات آن هشت درصد و خدمات ارتباطی ١٨ درصد خواهد بود.

مالیات بر مصرف ویژه (SCT) در ترکیه

این مالیات به صورت یکباره پرداخت می شود و میزان پرداخت آن با توجه به قوانین و دستورالعمل های مشخصی که طی هر دوره صادر می شود، متغیر است. میزان این نوع مالیات با توجه به اینکه محصول شما زیرمجموعه کدام یک از موارد زیر قرار گیرد، متفاوت خواهد بود:

فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، روغن های روان کننده یا روان سازها و انواع حلال های شیمیایی و مشتقات آنها.
وسایل نقلیه مختلف، اعم از اتومبیل، موتور سیکلت، هواپیما، هلی کوپتر و قایقهای بادبانی.
دخانیات و نوشیدنی های الکلی.
محصولات سرگرمی.

 مالیات معاملات بانکی و بیمه ای

مالیات معاملات بانکی و بیمه ای به انواع مختلف بانکها و شرکت های بیمه مرتبط است. این مالیات مربوط به بازپرداخت وام و سود بانک های تجاری با نرخ ۵٪ درصد است، اما نزخ مالیات بر سپرده های بانکی و معاملات بیمه، ١٪ است. شایان ذکر است که در ترکیه مالیاتی بر مبادلات ارزی تعلق نمی گیرد.

مالیات تمبر - مالیات تمبر در ترکیه

مالیات تمبر یکی از مالیات های اعمال شده بر آن دسته از معاملات است که از طریق کاغذ و اوراق صورت می گیرد، همچون: قراردادها، اسناد تأسیس شرکت، گزارش ها، داده های مالی و حسابداری جهت تعیین حقوق ها و دستمزدها، اسناد اعتباری، ضمانت نامه ها و موارد دیگر. نرخ مالیات تمبر، برای دسته ای مدارک، ثابت ومشخصی است. اما در مجموع نرخ این مالیات از ٠.١٨٩٪  تا ٠.٩٤٨٪ درصد درنوسان است.

 انواع مالیات شرکت ها

مالیات بر دارایی ها در ترکیه

این نوع مالیات در ترکیه شامل سه نوع بوده و نرخ مالیات آن نیز با توجه به هر یک از انواع زیر متفاوت خواهد بود:

مالیات املاک و مستغلات در ترکیه

مالیات املاک و مستغلات در ترکیه بر انواع ساختمانها و آپارتمانها وضع می شود. میزان این مالیاتها بین ١.٠٪ و ۶.٠٪ درصد متفاوت است، اما مالیات املاک و مستغلات بر املاک فرهنگی غیر منقول ١٠٪ است.

مالیات خودرو در ترکیه

دو معیار برای تعیین نرخ مالیات خودروها در ترکیه وجود دارد.

معیار اول مربوط به اتومبیل های ثبت شده قبل از سال ۲۰۱۸ است که نرخ مالیات آن بر اساس کارکرد سالانه خودرو و اندازه موتور آن تعیین می شود. معیار دوم مربوط به اتومبیل های سال ۲۰۱۸ به بعد بوده که نرخ مالیات در این دسته از ماشین ها با توجه به اندازه موتور و ارزش ماشین تعیین می گردد.

اگر عمر خودرو پس از سال ۲۰۱۸ یک تا سه سال بوده و اندازه موتور آن ۰-۱۳۰۰ و قیمت آن بیش از ۵۱ هزار و ۸۰۰ لیره ترکیه نباشد، مالیات آن در سال ۲۰۲۱، ۱۰۵۱ لیره تعیین گردیده است.

لیکن اگر ارزش خودرو از مبلغ پیشین تا ۹۰ هزار و ۸۰۰ لیره ترکیه ای باشد، مالیات آن ۱۱۵۵ لیره و اگر قیمت آن بیشتر از ۹۰ هزار لیره باشد، مالیات وضع شده بر آن ۱۲۶۱ لیره ترکیه خواهد بود.

مالیات بر ارث و هدیه در ترکیه

نرخ مالیاتی که بر ارث و هدایا تعلق می گیرد، در ماده ۱۶ قانون شماره ۷۳۳۸ با توجه به بهاء و ارزش ارث (میراث باقی مانده) و هدیه (هدایا، بخشش ها و جوائر مختلف) تعیین می گردد. بعد از تاریخ ۱/۱/۲۰۲۱، مالیات های وضع شده بر این وجوه به شرح زیر است:

اگر ارزش دارایی به ۳۸۰،۰۰۰ هزار لیره ترکی برسد ، نرخ مالیات تعیین شده از طریق ارث ۱٪ ، و از طریق هدیه، کمک های مالی یا جوایز ۱۰٪ درصد خواهد بود.
اگر ارزش دارایی به ۹۰۰،۰۰۰ هزار لیره ترکی برسد ، نرخ مالیات تعیین شده از طریق ارث ۳٪ ، و از طریق هدیه، کمک های مالی یا جوایز ۱۵٪ درصد خواهد بود.
اگر ارزش دارایی به  ۱،۹۰۰،۰۰ لیره ترکی باشد، نرخ مالیات تعیین شده از طریق ارث ۵٪ ، و از طریق هدیه، کمک های مالی یا جوایز ۲۰٪ درصد خواهد بود.
اگر ارزش دارایی به ۳،۶۰۰،۰۰۰ هزار لیره ترکی برسد ، نرخ مالیات تعیین شده از طریق ارث ۷٪ ، و از طریق هدیه، کمک های مالی یا جوایز ۲۵٪ درصد خواهد بود.
اگر ارزش دارایی به ۶،۷۸۰،۰۰۰ هزار لیره ترکی برسد ، نرخ مالیات تعیین شده از طریق ارث ۱۰٪ ، و از طریق هدیه، کمک های مالی یا جوایز ۳۰٪ درصد خواهد بود.

 

مشوق های مالیاتی

مشوق های مالیاتی چیست ؟

سیستم مشوق های مالیاتی جهت فراهم سازی فرصت های برابر بین سرمایه گذاران خارجی و داخلی، از چهار طرح متنوع تشکیل شده است. این چهار طرح عبارتند از: سیستم تشویقی سرمایه گذاری عمومی، سیستم تشویقی سرمایه گذاری استراتژیک، سیستم تشویقی سرمایه گذاری منطقه ای و سیستم تشویقی سرمایه گذاری گسترده یا همه جانبه. این سیستم ها برای تشویق سرمایه گذاری ها طرح ریزی گردیده است تا وارادات کالاهای اساسی در بخش های استراتژیک و بنیادین کشور ترکیه به حداقل ممکن برسد، بطوریکه باعث کاهش کمبودی بودجه در حسابهای جاری، افزایش پشتیبانی از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، افزایش ابزارهای پشتیبانی و تشویق فعالیتهای خوشه ای و گروهی  خواهد شد. 

معافیت از حقوق گمرکی

دولت ترکیه از طریق وضع مشوق های مالیاتی، همواره به سرمایه گذاری دعوت نموده است، به همین جهت چندین بند جهت فعال سازی سیستم مشوق های سرمایه گذاری تدوین کرده که از جمله آنها: معافیتهای گمرگی برای آن دسته از وسیله ها و تجهیزاتی است که در راستای چهار طرح پیشین هستند.

معافیت مالیات بر ارزش افزوده

از بندهای مهم دیگری که دولت ترکیه جهت توجه بیشتر به مشوق های مالیاتی وضع نموده، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در آن دسته از ماشین آلات و وسایلی است که از ترکیه خریداری می شود. شایان ذکر است معافیت های مالیاتی بر ارزش افزوده فقط مربوط به سیستم مشوق های مالیاتی نیست، بلکه شامل تمامی کالاها و خدمات صادراتی از ترکیه، فعالیت های اکتشاف نفت، خدمات بندری و فرودگاهی به کشتی ها و هواپیماها، خدمات حمل و نقل ترانزیت و ... نیز می شود.

اهداف مشوق های مالیاتی

سیستم مشوق های مالیاتی جهت حمایت از سرمایه گذاریها طرح ریزی گردید، تا وارادات کالاهای اساسی در بخش های استراتژیک و بنیادین کشور ترکیه به حداقل ممکن برسد. از اهداف دیگر این سیستمها، حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاری در زمینه انتقال فناوری، تشویق به فعالیتهای صنعتی خوشه ای، کاهش کمبودی بودجه در حسابهای جاری، افزایش سطح وسایل پشتیبانی و افزایش حمایت از سرمایه گذاری در مناطق در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته است.

سیستم مشوق های مالیاتی از سرمایه گذاری در کدام زمینه ها حمایت و پشتیبانی می کند؟

چندین نوع سرمایه گذاری توسط سیستم مشوق مالیاتی پشتیبانی می شود از جمله:
سرمایه گذاری های مربوط به بخش معدن.
سرمایه گذارهای ترکیبی جهت تولید آلومینیوم مسطح.
سرمایه گذاری های مرتبط با امور فرهنگی و توریستی.
سرمایه گذاری های مربوط به حمل و نقل دریایی و راه آهن.
سرمایه گذاری های مرتبط با تولید موتورها و ژنراتورهای قابل استفاده در تولید انرژی تجدید پذیر و ساخت پره هایی که در تولید انرژی بادی استفاده می شوند.
سرمایه گذاری های مرتبط با تولید الیاف کربن و مواد سازنده از آن.
سرمایه گذاری های مرتبط با تولید صنایع فناوری.
سرمایه گذاری های مرتبط با توسعه قطعات یدکی و ساخت محصولاتی که در پروژه های توسعه مورد استفاده قرار می گیرند.
سرمایه گذاری های مرتبط با صنایع خودرو سازی، هواپیمایی، دفاعی و هوافضا.
سرمایه گذاری های مرتبط با گاز طبیعی مایع و ذخایر گازی.
سرمایه گذاری های مرتبط با مهد کودک ها، کودکستانها و ... .
سرمایه گذاری های مرتبط با مؤسسات و مراکز آموزشی – تربیتی.

ویرایش: شرکت مشاوره حقوقی غرس Gars ©

آیا موضوع ما را پسندیدید؟ شما می توانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

برای شما

درخواست مشاوره واتس آپ