سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی

مشاوره گارس از مشتریان گرامی خود از هر ملیت استقبال می کند و به آنها اجازه می دهد از خدمات وب سایت خود که شامل اجازه اقامت و خدمات تابعیت در ترکیه ، خدمات شرکتی ، حسابداری حقوقی ، ترجمه رسمی ، مشاوره و خدمات حقوقی و ارتباطات و معاملات شما است بهره مند شوند. و ارتباطات و معاملات شما با ما و وب سایت ما تحت سیاست حفظ حریم خصوصی و مدت استفاده است که ما تأیید کرده ایم و هرگونه معامله توسط شما از طریق وب سایت شرکت مشاوره گارس شامل پذیرش ضمنی شرایط استفاده از ما و سیاست حفظ حریم خصوصی ما است که ما تصویب کرده ایم.

شرکت مشاوره گارس از اطلاعات و داده های مشتریان خود که آنها با اختیار و اراده خود ارائه می دهند ، اخلاقی و حرفه ای استفاده می کند که نهایت حریم خصوصی را برای مشتریان فراهم می کند.

در شرکت مشاوره گارس ، ما از جمع آوری اطلاعات شخصی مشتریان خود بدون تمایل و رضایت آنها برای انجام این کار و با آگاهی کامل آنها از داده هایی که هنگام مرور وب سایت ما در اختیار ما قرار می دهند ، خودداری می کنیم.

شناخته شده است که هنگام بازدید از هر وب سایت ، از جمله وب سایت شرکت مشاوره گارس ، سرور میزبان ثبت می کند:

آدرس IP: آدرس IP دستگاه شما.

تاریخ و زمان ورود به وب سایت ما علاوه بر نوع مرورگری که استفاده می کنید.

آدرس وب سایت خارجی که از آنجا به ما هدایت شده اید.

شرکت مشاوره گارس همچنین مسئولیت هرگونه لینک الکترونیکی خارج از وب سایت خود را رد می کند ، کاربر کاملاً مسئول استفاده از آن پیوندها است.

ما حریم خصوصی و محرمانه بودن کلیه اطلاعات شخصی و اطلاعاتی را که کاربران وب سایت ما پذیرفته اند در اختیار ما قرار دهند ، همیشه حفظ کرده و خواهیم کرد ، مگر اینکه توسط قانونی یا قانون جدید الزامی باشد ، یا وقتی فکر می کنیم (بدون قصد بد) که چنین روشی برای اجرای قانون یا دفاع از شما یا محافظت از کپی رایت و سایر حقوق مالکیت معنوی شرکت مشاوره گارس مورد نیاز یا مطلوب خواهد بود.

شرکت مشاوره گارس متعهد است اطلاعات مخاطبی را که مشتریان با تمایل برای ما ارسال می کنند ، حفظ کند یا ما از آنها درخواست می کنیم تا در خدمات مورد نیاز به آنها کمک کنند ، زیرا ما متعهد به حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن اطلاعات هستیم و از ارسال یا فروش خودداری می کنیم. آن را به شخص ثالثی بدون کسب رضایت کتبی شما از قبل ، و اطلاعات در بایگانی شرکت به صورت داده های جمعی خصوصی که فقط در کارهای آماری و تحقیقاتی ما استفاده می شود ، بدون انتشار یا استفاده از روش باقی می ماند. که هر یک از مشتریان محترم ما را شناسایی می کند.

داده های ارائه شده توسط شما همچنین در پاسخ به تمام سوالات ، نظرات یا درخواست های شما توسط تیم وب سایت شرکت مشاوره گارس یا هر یک از وب سایت های گروه امتلاک استفاده خواهد شد.

ما هیچ اطلاعاتی را به نفع یا طرف دیگری در خارج از این وب سایت یا وب سایت های وابسته به آن نمی فروشیم ، مبادله نمی کنیم ، اجاره نمی دهیم یا افشا نمی کنیم و اطلاعات تنها در صورت صدور دستور برای انجام این کار توسط هر دستگاه قضایی یا نظارتی ، افشا می شود.

شرکت مشاور گارس این حق را برای خود محفوظ دارد که در صورت لزوم و در صورت لزوم تشخیص شرکت ، شرایط و ضوابط سیاست حفظ حریم خصوصی را اصلاح کند. شما دائماً از اطلاعاتی که به دست آورده ایم ، نحوه استفاده از آنها و این که چه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهیم مطلع خواهید شد.

در صورت نیاز یا لزوم می توانید از طریق منوی "تماس با ما" در فهرست وب سایت ما با ما تماس بگیرید ، یا می توانید سوالات خود را به ایمیل ما ارسال کنید: [email protected].

نگرانی های شما در مورد محرمانه بودن و حفظ حریم خصوصی داده های خود برای ما مسئله بسیار مهمی است و امیدواریم با این سیاست روشن ، محرمانه بودن و حفظ حریم خصوصی این نگرانی ها را برطرف کرده باشیم.

درخواست مشاوره واتس آپ