کلاهبرداری الکترونیکی چیست؟

امروزه بیشتر فعالیتهای فکری و تجاری انسان از طریق اینترنت و به صورت الکترونیکی قابل انجام است. همین مسأله باعث افزایش نقض امنیت خصوصی افراد گشته است، اعم از اینکه این نقض امنیت از طریق ایمیل باشد، یا از طریق شبکه های اینترنتی و با پیامدهایی همچون فحاشی، دشنام، اخاذی، استفاده غیر قانونی از کارتهای اعتباری دیگران و نقض حریم خصوصی افراد شده است.

تعریف کلاهبرداری الکترونیکی

کلاهبرداری الکترونیکی یکی از بارزترین انواع جرایم اینترنتی است که بسیاری از مجرمان با به کاربستن انواع حیله ها، تلاش می کنند به اطلاعات شخصی افراد راه پیدا کرده و از این اطلاعات به نفع خود استفاده کنند و به انحای مختلف همچون اخاذی، توهین، افتراء و سرقت اموال و افکار، آنها را در دام خود گرفتار نمایند.

قانون جرایم اینترنتی ترکیه

برای تمامی جرایم مرتبط با اینترنت، نوع هر یک از آنها، میزان و مقدار ضرر وارده در هر کدام از جرایم، مجازات های خاصی در قانون ترکیه در نظر گرفته شده است.

در ماده ۲۴۳ و ۲۴۴ و ۲۴۵ از قانون مجازات ترکیه، تمامی جرایم اینترنتی به صورتی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. پیشتر این جرایم تفکیک نشده بود و در قانون ترکیه به عنوان جرایم عمومی شناخته می شد ولیکن امروزه تمامی جرایم اینترنتی تفکیک داده شده و جرایم مربوط به تخریب داده ها، استفاده از بسته های اعتباری دیگران بدون اجازه آنها، افشای اسرار، ناسزا و فحش و ... به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

شکایات کلاهبرداری الکترونیکی در ترکیه

هرگاه فردی در ترکیه در معرض هر نوع کلاهبرداری الکترونیکی یا اینترنتی قرار گرفت، می تواند به نزدیکترین مرکز امنیتی شکایت کند . همچنین می توانید با ما تماس بگیرید تا شما را در مورد شرایط لازم جهت شروع دادخواست راهنمایی کنیم.

مجازات کلاهبرداری الکترونیکی در ترکیه

مجازات کلاهبرداری الکترونیکی در ترکیه، با توجه به نوع جرم، به جرایم ساده و جرائم پیچیده تقسیم می شوند.

به طور کلی مجازات های در نظر گرفته شده برای این دست از جرایم اینترنتی (جرایم پیچیده) سه تا هفت و گاهی ده سال حبس و مجازات قضایی که گاهی اوقات به ده هزار روز می رسد، محکوم می شود. این مجازات سنگین برای تمامی کسانی است که به تولید، خرید، جابجایی و فروش یک بانک یا یک کارت اعتباری تقلبی اقدام کرده و از این طریق به حسابهای بانکی دیگران دسترسی پیدا کنند.

در مورد جرایم اینترنتی ساده (غیر پیچیده) مجرم به یک تا ۵ سال زندان و مجازات قضایی تا پنج هزار روز محکوم می شود.

جزئیات این قوانین:

هرکسی که به طور غیرقانونی وارد تمام یا بخشی از سیستم اطلاعاتی شود و به طور مرتب در آنجا مانده و فعالیت های غیر قانونی داشته باشد، برای وی مجازات حبس تا یک سال یا پرداخت جریمه قضایی در نظر گرفته شده است.

در صورتی که (به دلیل کلاهبرداری الکترونیکی) داده های موجود در یک سیستم (اطلاعاتی) تخریب یا تغییر داده شوند، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال برای مجرم در نظر گرفته می شود.

هرکسی که در سیستم اطلاعاتی اختلال ایجاد کند یا آنر با مشکل مواجه سازد، به مدت یک تا پنج سال به زندان محکوم می شود.

هرکسی که داده های یک سیستم اطلاعاتی را که دسترسی به آنها غیر ممکن یا بسیار دشوار است، نابود کند یا تغییر دهد، و یا اینکه داده ها را در سیستم کنونی به مکانی دیگر انتقال دهد، از شش ماه تا سه سال به مجازات حبس محکوم می شود.  

اگر جرایم نامبرده در سیستم اطلاعاتی بانکی، یا یک مؤسسه اعتباری یا یک مؤسسه یا سازمان عمومی رخ دهد، مجازات مجرم به یک ونیم برابر افزایش خواهد یافت.

اگر شخصی بانک یا کارت اعتباری متعلق به شخص دیگری را تحت تصرف خود درآورد، تا اینکه از آن جهت منافع شخصی خود یا فرد دیگری استفاده کند، با ارتکاب چنین جرمی چهار تا هفت سال حبس برای او در نظر گرفته می شود. لیکن اگر از این جرم جرمهای دیگر منشعب شود، مجازاتهای سنگین تری برای خاطیان در نظر گرفته می شود.

جرایم اینترنتی که مجازات قانونی در پی دارد

کلاهبرداری از طریق ایمیل

مجازاتهای مشخصی در قانون ترکیه برای کلاهبرداریهای الکترونیکی در نظر گرفته شده است. از جمله کلاه برداریهای الکترونیکی می توان به کلاهبرداری از طریق ایمیل اشاره کرد. این نوع کلاهبرداری در سطحی گسترده صورت می گیرد. مجرمان در این نوع از کلاهبرداری نهایت تلاش خود را می کنند که از طریق مطالبه حسابهای بانکی شخص، قبض های پرداخت نشده و سایر قبوض و مدارک معتبر او، اطلاعات بیشتری از فرد قربانی اخذ کنند، تا اینکه بتوانند اموال وی را به سرقت ببرند. آنها معمولا از شما می خواهند که بر روی لینک های خاصی کلیک کنید یا اینکه مطلبی یا چیزی را دانلود نمایید تا بتوانند از شما اطلاعات بیشتری کسب کنند. درصورتی که چنین موارد را مشاهده کردید، از دادن اطلاعات خود جدا خودداری کنید.

کلاهبرداری از طریق اینترنت

کلاهبرداری اینترنتی انواع و اشکال مختلفی دارد. از دسترسی غیر قانونی به سیستم اطلاعاتی افراد گرفته تا ورود به سیستم های بانکی و مؤسسات مختلف. هر گونه دسترسی به سیستم اطلاعاتی افراد و مؤسسات، بدون اجازه طرف مقابل، جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی خواهد داشت. به ایجاز هر نوع دسترسی به آنچه که دسترسی به آن مجاز نیست و در قانون ترکیه غیر قانونی قلمداد شده است، جریمه محسوب می شود.

اخاذی و هتک حرمت

مجازات های معینی برای اخاذی و هتک حرمت در قانون ترکیه در نظر گرفته شده است. اخاذی و هتک حرمت در دادگاههای بدوی جزء تجاوز به حقوق شخصی افراد قلمداد می شود و مجازات آن با توجه به طبیعت و اندازه جرم مشخص می گردد. از مهمترین مسائلی که در اخاذی و هتک حرمت مورد عنایت قرار می گیرد، میزان تاثیر پذیری فرد قربانی از این مسائل است، چه بسا اگر فرد قربانی از این مسائل بسیار آزرده خاطر شده باشد، غرامت مالی و گاهی معنوی برای وی در نظر گرفته می شود.

کارت بانکی

استفاده از کارت بانکی دیگران برای عملیات مشکوک

جرایم کارت بانکی از جمله جرایمی است که در قوانین ترکیه بسیار به آنها توجه شده است. هر شخصی که کارت بانکی متعلق به شخص دیگری را بدون رضایت دارنده کارت، در دست داشته باشد، به سه تا شش ماه به حبس و مجازات قضایی پنج هزار روز، محکوم می شود. همچنین هر کسی که به تولید، خرید، جابجایی و فروش یک کارت اعتباری تقلبی اقدام کرده و از این طریق به حساب بانکی دیگران دسترسی پیدا کند، به سه تا هفت سال زندان و مجازات قضایی ده هزار روز محکوم می شود. 

نقض حریم خصوصی

جرایم نقض حریم خصوصی گوناگون است. شاید بتوان دو نوع نقض حریم خصوصی متصور شد، اول: نقض حریم خصوصی در ملأ عام همچون: پایگاههای ارتباط جمعی و دوم نقض حریم خصوصی در خلوت و به دور از ملأ عام. در هر دو حالت کسی که حریم خصوصی فردی را نقض کند، در قانون ترکیه باید مجازات می شود. مدت حبس برای فردی که در وب سایت ها حریم خصوصی کسی را نقض کرده یا لکه دار نموده باشد، یک تا دو سال در نظر گرفته شده است.

توهین و افترا از طریق شبکه های اجتماعی

برای استفاده از کلمات و الفاظ رکیکی که از قدر و جایگاه انسان بکاهد و کرامت و شرافت وی را از نظر جامعه لکه دار کند، در قانون ترکیه مجازات تعیین شده است. میزان مجازات نیز با توجه به  اندازه تأثیر این توهین ها در شخص یا میزان شیوع و انتشار آنها بین مردم، از سه ماه تا دو سال حبس متفاوت است. علاوه بر حبس، مجرم باید خسارت یا جریمه مالی نیز پرداخت کند.

هک کردن حساب های بانکی

هک کردن حساب های بانکی، سرقت کارت ها و یا استفاده از آنها به نحوی که صاحب آن کارت رضایت نداشته باشد، جرم محسوب شده و در ازای آن مجازات هایی تعیین شده است. مجازات این دست از جرایم، چهار تا هفت سال زندان است.

مدت زمان بررسی جرایم اینترنتی در ترکیه

مدت زمان بررسی دقیق جرایم الکترونیکی با توجه به نوع جرم متفاوت خواهد بود. مهمترین مسأله برای اطمینان حاصل کردن از جرم صورت گرفته، اثبات وقوع جرم است. در جرمهایی همچون دشنام دادن، توهین و افتراء، فرد شاکی باید از طریق شهود جهت اثبات دعوی خود اقدام کند. اما مسائل مرتبط با سرقت کارتهای بانکی با سرعت بیشتری قابل بررسی و انجام خواهد بود.

چگونه می توان از کلاهبرداری الکترونیکی در ترکیه جلوگیری کرد

نهایت دقت را به خرج دهید که در دام کلاهبرداری الکترونیکی گرفتار نشوید. برای این مهم باید به مسائل زیر توجه داشته باشید:

اول اینکه باید انواع ترفندهای کلاهبرداری را به صورت نسبی بشناسید. هنگام برقراری ارتباط با افراد یا شرکتهایی ناشناس از طریق تلفن، پست، ایمیل، یا هر شبکه اجتماعی اطلاعات خود را در اختیار آنها قرار ندهید و احتمال دهید شاید روشی که این افراد به کار گرفته اند، کلاهبرداری اینترنتی باشد.
دوم: بدانید با چه کسانی سروکار دارید. هرگاه به صورت آنلاین با فردی ناشناخته صبحت می کنید، وقت بیشتری جهت شناخت این فرد صرف کنید. می توانید در قسمت تصاویر گوگل جستجو کنید، شاید توانستید تصویری از وی یا افرادی که با او در  ارتباط هستند، بیابید.   
سوم: متن های مشکوک، پنجره های ناشناس بر روی صفحه کامپیوتر، نامه ها و ایمیل های دریافتی از افراد ناشناس را باز نکنید.
چهارم: مطمئن باشید اطلاعات شخصی شما فقط در اختیار خود شما قرار دارد، به همین جهت می توانید بر روی صندوق پستی خود قفلی ایجاد کنید و قبض ها و دیگر اسناد مهم خود را قبل از دور انداختن، پاره کنید.
پنجم: رمزهای عبور خود را در یک مکان امن نگه دارید. در مورد به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی خود در سایت ها و رسانه های اجتماعی بسیار مراقب باشید.
ششم: دستگاه های تلفن همراه و رایانه های خود را در اختیار هر کسی قرار ندهید. با استفاده از رمز ورود همیشه گوشی خود را ایمن نگه دارید و اطلاعات گوشی و کامپیوتر خود را حتی از راه دور، در اختیار هیچ احد الناسی قرار ندهید. همیشه نرم افزارهای پشتیبانی خود را به روز رسانی کنید.
هفتم: با قرار دادن رمز عبور بر روی شبکه WiFi  خود، از اطلاعات خود محافظت کنید. سعی کنید از کامپیوترهای عمومی یا مناطقی که جهت استفاده از خدمات بانکی دارای وای فای هستند، استفاده نکنید و همواره سعی کنید اطلاعات شخصی خود را در چنین اماکنی ارائه نکنید.
هشتم: گذرواژه هایی را انتخاب کنید که حدس زدن آنها برای دیگران دشوار باشد. همچنین برای تمامی حسابهای خود از یک گذرواژه (رمز ورود) استفاده نکنید.
نهم: همواره حریم خصوصی خود را در شبکه های اجتماعی چک کنید. اگر از سایت های شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک استفاده می کنید، بدانید که با چه کسی در حال تعامل و ارتباط هستید و همیشه از چگونگی استفاده از تنظیمات امنیتی و خصوصی سازی مبایل و سیستم خود اطمینان حاصل کنید.
دهم: هیچ گاه کپی کارتهای اعتباری خود، جزئیات حساب و یا هر سند و مدرک شخصی دیگری را در اختیار کسی که نمی شناسید یا به او اعتمادی ندارید، قرار ندهید.
یازدهم: هنگام خرید آنلاین نهایت هوشیاری را به خرج دهید. از پیشنهادهایی که بسیار ارزان و ارزنده به نظر می رسند برحذر باشید. همیشه از یک سرویس خرید آنلاین استفاده کنید که آن را می شناسید و به آن اعتماد دارید.

ویرایش: مشاوران حقوقی غرس

آیا موضوع ما را پسندیدید؟ هم اکنون می توانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

برای شما

درخواست مشاوره واتس آپ