بر اساس دستورالعمل ابلاغی ریاست امور اتباع خارجی اداره کل تاپو و کاداستر ترکیه (ثبت اسناد و املاک کشور) در خصوص افزایش قیمت ملک مناسب اخذ شهروندی ترکیه به 400 هزار دلار و تاریخ اجرای این مصوبه از تاریخ 13/6/2022، جزئیات زیر منتشر گردید:

1 - کلیه درخواست های ثبت شده جهت خرید ملک با هدف اخذ تابعیت ترکیه که قبل از ساعت دوازده شب در تاریخ 12/6/2022 ، از طریق سایت تابو ارسال شده و تمامی مدارک و مستندات ارائه شده توسط متقاضی (شامل گواهی خرید ارز توسط بانک مرکزی، گزارش ارزیابی و رسید های پرداختی)، کامل و بدون نقص بوده باشد، انجام فرآیند اخذ تابعیت برای این متقاضیان با همان مبلغ پیشین، یعنی 250 هزار دلار خواهد بود.

در خصوص درخواست هایی که هنوز در مرحله اخذ نوبت می باشند به دلیل عدم امکان تکمیل این پرونده ها قبل از موعد مقرر، پذیرفته نمی شوند.

2- درخواست هایی که در آنها توضیح مربوط به خرید ملک به منظور اخذ تابعیت تسجیل شده، لیکن در مرحله اجرای سند انطباق  لغو شده اند (و با این درخواست ها موافقت نشده است)، صاحبان این پرونده ها می توانند آنها را پیگیری نمایند، مشروط بر اینکه طرفین قرارداد (فروشنده و خریدار) تغییر نکرده باشند.

3- درخواست هایی که فاقد هر یک از مدارک مربوط به ارزیابی ملک (گواهی خرید ارز، گزارش ارزیابی ملک و رسیدهای پرداختی) باشند، کنار گذاشته شده و به متقاضیان 20 روز فرصت داده می شود تا جهت تکمیل مدارک اقدام نمایند. صاحبان پرونده های مذکور، از طریق پیامکی که توسط نهاد مربوطه به گوشی همراه آنها ارسال می شود، از ناقص بودن مدارک و مستندات خود مطلع خواهند شد.

4- آن دسته از متقاضیان اخذ تابعیت از طریق خرید ملک که تقاضای آنها قبل از تاریخ 12/06/2022 ثبت شده است، لیکن درخواست آنها قبل از مرحله تعهد (به عدم فروش ملک به مدت سه سال) به خاطر عدم تحقق مبلغ مذکور (250 هزار دلار) یا ناقص بودن یکی از مدارک دیگر، همچون گزارش ارزیابی که بیانگر ارزش ملک است، رد شده است، در این صورت صاحبان این پرونده ها، حق دارند که پرونده ناقص خود را کامل کرده و نسبت به ثبت توضیحات مربوط به خرید ملک (که به هدف اخذ شهروندی بوده) قبل از تاریخ تعیین شده مذکور، اقدام نمایند تا با همان مبلغ 250 هزار دلار فرآیند اخذ تابعیت را به اتمام برسانند.

مثال:

در صورتی که شهروند خارجی آ.  آ. در تاریخ 9/6/2022 متقاضی اخذ شهروندی از طریق خرید ملک شد و سپس در نتیجه بررسی های انجام شده توسط اداره مربوطه در تاریخ 10/06/2022 مشخص شد که قیمت ملک وی کمتر از 250 هزار دلار است و به همین جهت پرونده وی بسته شده، در صورتیکه متقاضی فیش های واریزی اضافی ارائه کند که بر اساس آنها بتواند ثابت نماید که قیمت ملک او به 250 هزار دلار و بالاتر افزایش یافته است، در این صورت پرونده وی مجددا مورد بررسی قرار گرفته و درخواست جدید وی در تاریخ ارائه فیش های جدید (مثلا 15/06/2022) ثبت می شود. در این حالت نیز فرآیند اخذ تابعیت متقاضی ادامه یافته و معیار برای خرید ملک مناسب اخذ شهروندی برای چنین شخصی همان 250 هزار دلار خواهد بود.

5- درخواست هایی که پس از ارائه تعهد خرید ملک به منظور تابعیت، سند انطباق دریافت کرده و به دلیل نداشتن مدارک دیگر متوقف شده اند، فرآیند اخذ تابعیت آنها بر مبنای 250 هزار دلار خواهد بود.

6- در مورد املاک خریداری شده ای که دارای تعهد خرید ملک به منظور اخذ تابعیت ترکیه هستند، در صورتیکه در مرحله اخذ گواهی انطباق، ارزش ملک به 250 هزار دلار نرسیده باشد، یا به هر دلیل دیگری همچون گواهی خرید ارز (که توسط متقاضی به بانک مرکزی فروخته شده) یا عدم ارائه گزارش ارزیابی و یا ارائه فیش های پرداختی، تعهد وی به عدم فروش ملک ملغی شده و فرآیند اخذ تابعیت برای چنین پرونده هایی بر مبنای ملک یا املاکی به ارزش 400 هزار دلار خواهد بود.

7- در مورد املاکی که قرارداد فروش / قرارداد پیش فروش آنها در دفاتر نوتر تنظیم و در اداره تاپو و کاداستر نیز ثبت شده اند؛ لیکن در سند آنها توضیح داده نشده باشد که هدف از خرید آن اخذ شهروندی ترکیه بوده باشد، در این صورت طبق ضوابط، انجام فرایند خرید ملک به منظور اخذ شهروندی ترکیه، بر اساس مصوبه جدید (400 هزار دلار) خواهد بود.

مثال:

در صورتی که شهروند خارجی، ملک شماره 1 واقع در بخش 1 در منطقه شماره 101 را در تاریخ 10/6/2022 خریداری کرده باشد، لیکن هنوز درخواستی مبنی بر توضیح هدف از خرید ملک و عدم فروش آن به مدت سه سال ارائه نکرده باشد، چنین شخصی حتی اگر چند روز قبل از تاریخ 13/06/2022 هم اقدام نماید، نمی تواند فرآیند خرید ملک به منظور اخذ تابعیت ترکیه را بر اساس مبلغ پیشین به سرانجام برساند، به همین جهت روال قانونی پرونده وی بعد از تاریخ 13/06/2022 پیگیری و تکمیل شده و بنابراین برای اخذ تابعیت ترکیه باید مبلغ 400 هزار لیر ترکیه را پرداخت نماید.

 

تدوین: مشاوران حقوقی گارس

منبع: اداره امور اتباع خارجی

اگر این موضوع را دوست داشتید، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!

 

 

برای شما

درخواست مشاوره واتس آپ