صاحب خانه (مؤجر) و مستأجر هر دو باید از حقوق و وظایف قانونی خود به درستی آگاه باشند؛ تا هیچ یک از آنها حق دیگری را پایمال نکند. با توجه به اهمیت وظایف و حقوق مؤجر در ترکیه در این مقاله بنا داشتیم تا در این باره با شما سخن بگوییم.

حقوق مؤجر (صاحب خانه) در ترکیه

در قانون این حق به مالک (صاحب خانه) داده شده که بر اساس قوانین و ضوابط کشور، از ملک خود استفاده مالی کند؛ کما اینکه این حق را دارد که از ملک خود در برابر بی توجهی و یا سهل انگاری مستأجر محافظت نماید. به اختصار می توان مهم ترین حقوق مؤجر را در موارد زیر خلاصه کرد:

 • دریافت اجاره ملک بدون تأخیر زیان آور طی زمان مشخص (ماهانه یا سالانه طبق قرارداد منعقده).
 • مالک حق دارد در صورت عدم رعایت شرایط پرداخت اجاره بها در تاریخ مشخص، قرارداد اجاره را فسخ کند.
 • در صورتی که ثابت شود مستأجر بر خلاف مفاد قرارداد، نسبت به ملک استیجاری اهمال داشته و یا آن را بر خلاف مفاد قرارداد مورد استفاده قرار داده و استفاده های دیگری از آن کرده است، مالک می تواند ملک خود را از او مطالبه کند.
 • مالک حق دارد از مستأجر بخواهد خسارات وارده بر ملک را جبران و یا از مبلغ بیمه کسر کند.
 • افزایش اجاره بهای ملک به صورت سالانه، بر اساس نسبتی که به صورت سالانه در قراردادهای اجاره توسط دولت تعیین می شود.

وظایف مؤجر در ترکیه

بعد از آشنایی با حقوق مؤجر، در این قسمت به وظایف وی پردازیم که باید آنها را رعایت کند. این وظایف عبارتند از:

 • تعهد به پرداخت کلیه هزینه ها، بیمه ها و مالیات های مربوط به ملک
 • اصلاح و تعمیر ملک (در صورت نیاز) و نگهداری درست آن قبل از تحویل ملک به مستأجر
 • در صورتیکه صاحبخانه ملک خود را از مستأجر مطالبه کند، باید از 3 ماه قبل، به وی اطلاع دهد که ملک را تخلیه نماید.

مؤجر چه وقت می تواند مستأجر را از منزل بیرون کند؟

قانون ترکیه مواردی را مشخص کرده است که در صورت محقق شدن، مؤجر به قدرت قانون می تواند مستأجر را از منزل بیرون کند. این موارد عبارتند از:

 1. اول: انقضای مدت قرارداد اجاره

در صورتیکه طرفین قرارداد (مستأجر و مالک) تمایل نداشته باشند که قرارداد را تمدید کنند، با انقضای مدتی که در تاریخ قرار داد تعیین شده، قرارداد منسوخ خواهد شد و به این ترتیب مدت استفاده مستأجر از ملک پایان یافته و ملزم به خروج از خانه خواهد بود.

 1. تأخیر مکرر و پی در پی مستأجر از پرداخت اجاره

مؤجر همچنین حق دارد در صورتی که مستأجر به موقع اجاره بهای خود را پرداخت ننماید، به موجب قانون وی را از خانه بیرون کند و قرارداد را فسخ نماید؛ زیرا مؤجر حق دارد در ازای ملکی که به اجاره داده، استفاده مالی نماید.

 1. فروش ملک یا خانه به طرف ثالث (مالک جدید)

در صورتی که مالک ملکِ خود را به فروش برساند، بر اساس قوانین ترکیه می تواند خانه را از مستأجر مطالبه کند، لیکن در این صورت تحقق شروط زیر الزامی است:

 • در صورتی که قبل از فروش منزل، توافقی قانونی با مستأجر نشده باشد؛ باید بر اساس قرارداد اجاره منعقد شده با مستأجر، توضیحی در سند تاپو (سند مالکیت) اضافه گردد؛ در غیر این صورت حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتقال مالکیت ملک، باید به مستاجر ابلاغ شود.
 • در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتقال مالکیت برای مستاجر ابلاغی ارسال نشود، این به معنای پذیرش ضمنی صحت قرارداد اجاره منعقده با مالک قبلی قبل از فروش است.
 • در این صورت مستاجر می تواند تا پایان ماه ششم از تاریخ خرید، در ملک بماند و در صورت تخلیه نشدن منزل در پایان ماه ششم، مالک می تواند دعوی تخلیه ارائه دهد (از مستأجر بخواهد که ملک را تخلیه کند)، مگر اینکه قرارداد اجاره جدیدی بین طرفین منعقد شده باشد.
 • در صورت توافق قبلی با مستاجر، تعیین مهلت خروج الزامی نیست، لیکن مشروط بر اینکه این قرارداد قانونی با مستاجر، با حضور دو شاهد تنظیم شده باشد.
 • در این صورت مالک قدیمی ملک باید مبلغ بیمه را به مالک جدید منتقل کند.
 1. در صورتی که مالک خواهان تعمیر ملک باشد

مالک حق دارد تعمیرات لازم را بر ملک خود انجام دهد یا برای حفظ ارزش ملک، آن را بازسازی و نوسازی کند؛ در این صورت صاحبخانه نمی تواند آن را به غیر از مستأجر سابق اجاره دهد.

 1. نیاز مالک یا یکی از از نزدیکان درجه یک وی به منزل

قانون ترکیه به مالک اجازه می دهد در صورت نیاز خود یا یکی از بستگان درجه یک وی به ملک، قرارداد اجاره منعقده با مستاجر را فسخ کند. در صورت فسخ قرارداد نیز نمی تواند ملک را برای مدت سه سال اجاره دهد.

راه های قانونی که مؤجر با پیش گرفتن آنها، می تواند مستأجر را از خانه بیرون کند، کدامند؟

مؤجر جز به حکم قضایی و یا با استناد به دلایلی که در رسیدگی به این موارد به مراجع ذیصلاح ارائه می شود، حق ندارد مستأجر را از ملک اجاره شده بیرون کند؛ بنابراین در صورت عدم خروج مستأجر با رضایت طرفین، با استناد به یکی از پنج مورد فوق الذکر، مالک می تواند راه قانونی اتخاذ کرده و جهت تخلیه منزل از مستأجر شکایت کند.

قرارداد اجاره در ترکیه، چگونه حقوق مؤجر و مستأجر را تضمین می کند؟

قراداد اجاره مسکن صبغه قانونی به خود نمی گیرد، مگر اینکه به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی یا نوتر به ثبت رسیده باشد. همچنین قرارداد اجاره باید مفصل و دقیق بوده و شرایط قانونی – حقوقی را برآورده کند و باید حاوی اطلاعات کامل مالک و مستأجر، میزان اجاره ماهانه یا سالانه به صورت لیر، مشخصات کامل ملک، موقعیت آن و شماری اطلاعات دیگر، با امضای طرفین (مالک و مستأجر) باشد.

حقوق صاحب خانه در ترکیه

تدوین: شرکت مشاوران حقوقی گارس ©

اگر این موضوع را دوست داشتید، آن را با دوستان خویش به اشتراک بگذارید!

برای شما

درخواست مشاوره واتس آپ