قانون ارث در ترکیه

ارث یکی از مهم ترین راه های انتقال ثروت بین مردم و یکی از رایج ترین شیوه های مالکیت است. با توجه به اینکه امروزه ترکیه به یکی از قطب های جذب سرمایه در بخش املاک و مستغلات تبدیل شده و بسیاری از سرمایه گذاران خارجی در این بخش از نحوه انحصار وراثت و قانون ارث در ترکیه سؤال می کنند، در این مقاله که از طرف مشاوران حقوقی گارس برای شما عزیزان تدوین می شود، بنا داریم، به تفصیل در این باره با شما سخن بگوییم.

 

· اصل مساوات در قانون ارث در ترکیه

توجه به این نکته ضروری است که بر اساس قانون ارث در کشور ترکیه، تقسیم ارث بین برادران و خواهران به صورت مساوی خواهد بود. اتباع خارجی باید توجه ویژه ای به این مسأله داشته باشند؛ هرچند در صورت فراهم ساختن شرایط و مدارک لازم، امکان تقسیم و توزیع ارث آنها در ترکیه، بر اساس قوانین جاری در کشورشان نیز وجود دارد.

 

· ارث شهروندان ترکیه:

در مورد چگونگی فرایند توزیع و تقسیم ارث برای شهروندان ترکیه، باید گفت: بعد از صدور گواهی فوت شخص متوفی در بیمارستان، این گواهی به صورت خودکار به چندین اداره و نهاد دولتی متخصص در این زمینه، همچون: اداره ثبت احوال، اداره تاپو و کاداستر (سازمان ثبت اسناد و املاک)، دادگاههای متخصص و فعال در زمینه تقسیم ارث و دفاتر اسناد رسمی (نوتر) ارسال می شود. سپس از طرف دفاتر اسناد رسمی یا نوتر، یک برگه دیگر صادر می شود که حاوی سهم هر یک از وارثان از ممتلکات منقول و غیر منقول متوفی می باشد. این برگه به مثابه اخطاریه به تک تک وراث و اطلاع دادن آنها از تقسیم ارث است. بعد از اتمام این مراحل باید هزینه های تقسیم ارث را در اداره مالیات پرداخت نمود، سپس به دادگاه ذیربط مراجعه کرد تا وقت مشخصی را برای تقسیم ارث بر اساس قانون کشور ترکیه، دریافت نمایید.

 

· ارث اتباع خارجی در ترکیه

در مورد ارث اتباع خارجی در ترکیه تا زمانی که دارایی متوفی در ترکیه است تقسیم ارث برای آنها امکان پذیر است، دیگر تفاوتی ندارد که آیا وارثان در خاک ترکیه اقامت داشته باشند یا در خارج از آن؛ لیکن برای تقسیم ارث باید یکی از وارثان شخص متوفی، در ترکیه متقاضی تقسیم ارث و دریافت سهم خود از آن شده و در یکی از دادگاههای ذیربط درخواست دهد. بعد از ثبت این درخواست تقسیم ارث بر اساس قانون ترکیه و یا بر اساس قانون ارث در کشور مبدأ (کشور فرد متوفی) صورت می گیرد.

میراث در ترکیه

انواع ارث در ترکیه

· اموال منقول:

در خصوص نحو تقسیم ارث برای اموال منقول، گواهی اعلام وراثت که از دفاتر اسناد رسمی ترکیه (نوتر) در حق متوفی و وارثان صادر می گردد، حاوی سهم هر یک از وارثان از ممتلکات منقول و غیر منقول متوفی خواهد بود. لازم به ذکر است در صورتی که فرد متوفی دارای اموال منقول همچون: ماشین، وسایل مختلف، وجه نقد و ... نیز باشد، در این صورت تقسیم این اموال بر اساس قانون کشوری صورت می گیرد که دارایی یا اموال در آن قرار دارد.

 

· آیا ملک در ترکیه به ارث برده می شود؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت: مالکیت ملک بر اساس قانون ارث و میراث در ترکیه، از شخص متوفی به وارثان منتقل می شود. این حق نیز به شهروندان خارجی داده شده است که املاک و مستغلات خود را به عنوان ارث بین فرزندان و دیگر ورثه تقسیم نمایند.

 

· مطالبات: بدهی ها و مالیات ها:

در صورتیکه شهروندان خارجی در کشور ترکیه صاحب اموال موروث و یا منقول باشند و این اموال را از طریق ارث یا انتقال رایگان، همچون: بخشش، هدایا و یا جوایز به دست آورده باشند، قانون مالیات بر ارث و انتقال نیز بر آنها اعمال می گردد، دیگر تفاوتی ندارد که در ترکیه زندگی کنند یا در خارج از آن.

نرخ مالیات ارث در ترکیه، در مقایسه با کشورهای دیگر اتحادیه اروپا، به نسبت پایین است. مالیات پرداختی نیز با توجه به ارزش ممتلکات، چگونگی اقامت شخص وارث، موقعیت جغرافیایی ملک و موارد دیگر، از 1 تا 10 درصد متفاوت خواهد بود.1

نوتر

در قانون ترکیه چه کسانی وارث محسوب می شوند؟

· همسر (زن و شوهر) و فرزندان

ورثه در قانون ترکیه شامل افراد خاصی است که هر یک دارای سهم مشخصی از دارایی شخص متوفی می باشند. بر اساس قانون ترکیه، نیمی از ارث متوفی به زن یا شوهر می رسد. نصف دیگر ارث به صورت مساوی بین فرزندان پسر و دختر تقسیم می گردد. این در صورتی است که متوفی دارای فرزند باشد؛ لیکن در صورتی که فرزندی نداشته باشد، نصف دیگر ارث به پدر و مادر وی خواهد رسید.

 

· پدر، مادر، خواهر و برادر

در صورتی که متوفی پسر و دختر نداشته باشد، ارث او به پدر و مادر می رسد. لیکن اگر فرزندی نداشته باشد و پدر و مادر وی هم در قید حیات نباشند، برادرن و خواهران وی سهم مشخصی از ارث یا ماترک را دریافت می کنند.

 

· پدر بزرگ، مادر بزرگ و نوه ها

اگر پدر و مادر متوفی در قید حیات نباشند، پدربزرگ و مادر بزرگ می ‌توانند سهمی از دارایی های او را به ارث ببرند. طبق قوانین ترکیه، نوه ‌ها و فرزندانشان از نظر استحقاق ارث در مرتبه آخر قرار می ‌گیرند.

 

در صورتی که متوفی خویشاوندی نداشته باشد:

اگر متوفی خویشاوند زنده نداشته باشد، تمام دارایی او به زن یا شوهر می رسد.

در صورت نبود ورثه، تمام اموال متوفی به دولت ترکیه خواهد رسید.

 

منع یکی از وارثان از دریافت سهم ارث:

لازم به ذکر است که با ارائه درخواست از یکی از دادگاههای تخصصی، می توان یکی از ورثه را از دریافت سهم محروم کرد. لیکن باید توجه داشت این امر جز در حالاتی معدود رخ نمی دهد و متقاضی باید دلایل منطقی و قانع کننده برای درخواست خود داشته باشد. بعد از ثبت درخواست از دادگاه مربوطه، رأی قبول یا رد درخواست صادر می شود. همچنین باید گفت: شخصی که از ارث محروم شده است، نمی تواند از شخص مربوطه شکایت کند.چگونگی انحصار وراثت در ترکیه

1. انحصار وراثت در مورد شهروندان ترکیه

هنگام درخواست انحصار وراثت در ترکیه – همانطور که پیش تر هم اشاره کردیم – باید به این نکته توجه داشت که انحصار وراثت بر اساس قوانین جاری و ساری در کشور ترکیه خواهد بود. لیکن در صورتیکه یکی از وارثان قانونی به نحوه تقسیم ارث معترض باشد، می تواند درخواست دهد که ارث را بر اساس قانون کشورِ شخصِ متوفی تقسیم کنند. بعد از اطمینان حاصل کردن از عدم وجود وصیت نامه رسمی و تایید شده توسط دفاتر نوتر از متوفی، تصمیمات مربوط به انحصار وراثت در حق ورثه اتخاذ می گردد.

 

2. انحصار وراثت در مورد شهروندان خارجی ساکن در ترکیه

در مورد فرآیند انحصار وراثت برای شهروندان خارجی در ترکیه – همانطور که قبلا هم عنوان کردیم – می توان هم بر اساس قوانین رایج در کشور ترکیه و هم بر اساس قوانین موجود در کشور ورثه اقدام کرد. تقسیم ارث تا زمانی امکان پذیر است که ممتلکات و دارایی های متوفی در خاک ترکیه باشد، دیگر تفاوتی نمی کند که وارثان آن در ترکیه زندگی کنند یا در خارج از آن.

3

· در صورتی که کشور شخص متوفی ضمن کشورهای کنوانسیون لاهه باشد

ورثه متوفی خارجی می توانند اطلاعات گواهی ارث و اطلاعات خانوادگی را از کشور متوفی تهیه نموده و آنها را به زبان ترکی ترجمه نمایند. بعد از ترجمه، این مدارک باید توسط دفاتر نوتر تایید گردد. بعد از انجام این مراحل، به منظور توزیع ارث بین وراث، می توان از طریق یکی از دادگاههای ذیربط ترکیه اقدام کرد. البته تمامی این امور مشروط بر این است که کشور شخصِ متوفی جزء آن دسته از کشورها باشد که کنوانسیون لاهه را امضا کرده اند.

· در صورتیکه وجودِ قراردادِ عملِ متقابل بین ترکیه و کشور مبدأ (کشور شخص متوفی)

اگر کشورِ مبدأ (کشور شخص متوفی)، ضمن یکی از کشورهای کنوانسیون لاهه نباشد، دادگاه ذیربط، این موضوع را در نظر می گیرد که آیا این کشور با شهروندان ترکیه ای ساکن در آنجا، بر اساس قانون عمل متقابل رفتار می کند یا خیر؟ در صورتیکه قانون عمل متقابل بین دو کشور وجود داشته باشد، ورثه می توانند اطلاعات مربوط به ارث و اطلاعات خانوادگی را از آن کشور تهیه نموده و بعد از ترجمه و تایید در دفاتر اسناد رسمی (نوتر)، آنها را به دادگاههای متخصص در زمینه تقسیم ارث تحویل دهند.

 

·  در صورت عدم وجود هیچ یک از حالات مذکور

در صورتی که کشور شخص متوفی، جزء کشورهای کنوانسیون لاهه نباشد و همچنین اصل عمل متقابل بین آن کشور و ترکیه وجود نداشته باشد، در این صورت ورثه می توانند با طرح دعوی در دادگاه ترکیه، خواستار صدور بیانیه وراثت در ترکیه شوند. دادگاه مربوطه نیز بعد از تایید گواهی فوت، با مقامات ذیصلاح در کشورِ شخصِ متوفی تماس حاصل کرده و پس از تعیین ورثه، مستقیما جهت توزیع ارث در ترکیه بر اساس قوانین ساری و جاری کشور، اقدام خواهد کرد.

 

3. مدارک مورد نیاز برای انحصار وراثت شهروندان خارجی در ترکیه

مدارک مورد نیاز برای انحصار وراثت شهروندان خارجی در دادگاههای ترکیه، به قرار زیر است:

  • گواهی فوت
  • مدارک خانوادگی مربوط به انحصار وراثت که بیانگر نوع خویشاوندی و ارتباط ورثه با متوفی است. البته این مدارک باید به زبان ترکی ترجمه شده و از طرف دفاتر نوتر به تایید رسیده باشد.
  • پاسپورت معتبر
  • کد مالیاتی.
  • چند عکس شخصی پرسنلی.

 

4. هزینه های فرآیند انحصار وراثت در ترکیه (مالیات بر انتقال ارث)

هزینه های فرآیند انتقال ارث، همان مالیات هایی است که هنگام انتقال ارث، از آن کسر می گردد. مقدار مالیات نیز با توجه به نوع اقامت شخص متوفی متفاوت است و اینکه آیا به صورت بلند مدت در ترکیه اقامت داشته یا به صورت کوتاه مدت؟ آیا از حق حمایت موقت برخوردار بوده یا به عنوان پناهنده در کشور ترکیه زندگی می کرده است؟ آیا متوفی اصلا در ترکیه اقامت داشته است یا خیر؟ البته نرخ مالیات ها با توجه به موقعیت جغرافیایی ملک متوفی نیز متفاوت خواهد بود.

 

سهم وراث بر اساس قوانین ترکیه

با نگاهی به جدول تقسیم ارث در ترکیه، پی می بریم که تقسیم ارث در ترکیه بر اساس مفاد شریعت اسلام نیست، بلکه طبق قانون مدنی کشور است. بر اساس قانون تقسیم ارث در ترکیه، سهم همسر (زن یا شوهر) نصف ماترک و سهم اولاد اعم از دختر یا پسر، مساوی خواهد بود.

شایان ذکر است اتباع خارجی می توانند در تقسیم ارث از قوانین معمول در کشور خود پیروی کنند، مشروط بر اینکه این قانون بر تمام ورثه اعمال شود.

3

وصیت در ترکیه

جز در صورت اطمینان حاصل کردن از اجرای وصیت نامه متوفی و مطمئن شدن از اینکه وصیتی از ایشان، مبنی بر انتقال مالکیت برخی از اموال او به افرادی مشخص وجود ندارد، تقسیم ارث در ترکیه صورت نخواهد پذیرفت. در اینجا باید به این نکته هم اشاره کنیم که وصیت نامه باید از طرف دفاتر نوتر به تایید رسیده باشد. در مورد شهروندان خارجی مقیم ترکیه نیز باید وصیت نامه آنها در قانون ترکیه پذیرفته شده و از طرف دفاتر نوتر به تایید رسیده باشد (تا اعتبار قانونی کافی به خود بگیرد).

 

 


مشاوران حقوقی گارس و خدمات بی نظیر آنها

شرکت مشاوران حقوقی گارس مفتخر است که با کادری مجرب، متشکل از دهها کارشناس خبره و وکیل با تجربه و آگاه به قوانین حقوقی ترکیه، خدماتی همه جانبه و بی نظیر در تمامی امور حقوقی و از جمله مسأله ارث، انحصار وراثت، تقسیم ارث برای اتباع خارجی، پیگیری پرونده ها و دعاوی قضائی، به شما عزیزان ارائه می دهد.

 

 

تدوین: مشاوران حقوقی گارس ©

آیا این موضوع را دوست داشتید؟ می توانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!

برای شما

درخواست مشاوره واتس آپ