انحلال شرکت در ترکیه به چه معناست؟

تعطیلی یا انحلال یک شرکت یکی از مسائل بسیار مهمی است که به ذهن بسیاری از افرادی که خواهان تأسیس شرکت در ترکیه هستند، خطور نکرده است. منظور از انحلال شرکت همان تعطیلی، پلوم شدن یا ورشکستگی یک شرکت است، که از آن به بعد نام تجاری آن حذف شده و شعب و پایگاههای آن تعطیل می شود یا به عنوان وجوهی جهت پرداخت بدیهی های شرکت مبدل می شود. اگر شرکت مذکور بدهکار نباشد، اموال و داراییهای شرکت بین سهامداران تقسیم می گردد و بدین ترتیب شرکت منحل می شود.

دلایل منحل شدن شرکت در ترکیه چیست؟

دلایل زیادی برای پلوم شدن شرکتها وجود دارد. شاید سهامداران یا افراد صاحب شرکت به صورت خودخواسته شرکت را تعطیل کنند و یا شاید تعطیلی شرکت بنا به دلایل اجباری و قانونی باشد، مثل اینکه شرکت برخلاف اساسنامه کشور ترکیه بنا شده باشد. امکان دارد شرکت به خاطر عدم پایبندی به انجام تعهدات خود منحل شود. همچنین اگر شرکتی بدون هیچ دلیل منطقی به مدت یکسال کار خود را متوقف کند، یا اینکه اگر حداکثر ۷۵ درصد از اصل سرمایه خود را از دست داده باشد و زیان بسازد، منحل می شود.

مراحل و اقدامات لازم جهت منحل شدن یک شرکت در ترکیه

شما برای اینکه بخواهید شرکت خود را منحل کنید، می بایست مراحل زیر را انجام دهید.

  • پیش از هر چیزی باید دلیل انحلال شرکت را ثبت نموده و به اداره ثبت اسناد تجاری مربوطه گزارش دهید.
  • شرکت مربوطه می بایست فرد یا افرادی را جهت تسویه حساب مشخص کند که به آنها مدیران تسویه می گویند. در میان این افراد یکی از آنها می بایست ترکیه ای و ساکن ترکیه باشد. این افراد را می توان با توافق شرکت یا با تصمیم مجمع عمومی انتخاب کرد. اگر با این روش مدیران تسویه تعیین نگردیدند، هیئت مدیره خود باید مستقیما وارد روند تسویه شرکت شود.
  • افرادی که به عنوان تسویه کنندگان شرکت (مدیران تسویه) تعیین می گردند، می بایست اسم آنها در رجیستری بازرگانی ترکیه ثبت شود.
  • مدیران تسویه طی نامه ای مکتوب اعلام می کنند که شرکت منحل شده است. این افراد هفته ای سه بار می بایست چنین اطلاعیه ای را انتشار دهند.
  • از تمام اشخاص ذیربط و تمامی کارکنان سابق شرکت دعوت می شود مطالبات خود را مطابق شروط مندرج در اساسنامه شرکت و در وب سایت رسمی آن و همچنین رونامه کثیر الانتشار مربوط به آگهی های شرکت، به دست مدیران تسویه برسانند.
  • بعد از پرداخت بدهی های شرکت در مرحله تسویه نهایی، طبق اساسنامه شرکت، باقیمانده داراییهای شرکت با عنایت به میزان سرمایه و امتیاز هر سرمایه دار بین سهامداران شرکت تقسیم می گردد.
  • مدیران تسویه صورتهای مالی مربوطه را به صورت سالانه تهیه کرده و حساب می نمایند و در نهایت و بعد از تسویه کامل، ترازنامه نهایی را به دست مجمع عمومی می رسانند.
  • بعد از پرداخت تمامی بدهی های شرکت سرمایه باقی مانده بر اساس مقدار سهم سهامداران از شرکت و حقوق و مزایای دیگر، بین سهامداران شرکت تقسیم می گردد.

 تأسیس شرکت ها در ترکیه

بسته شدن پرونده مالیاتی شرکت

هرگاه اعلامیه تسویه یک ساله شرکت منعقد گردید، می بایست اعلامیه مذکور حداکثر ظرف سی روز از تاریخ اتمام معاملات، در اختیار اداره مالیات قرار گیرد. اگر تسویه حساب شرکت بیش از یک سال بطول بینجامد، مدیر یا مدیران تسویه شرکت می بایست تصمیم تسویه را طی ۱ تا ۲۵ ماه، بعد از ماه چهارم بسته شدن دوره تسویه، به اداره مالیات برسانند و در نهایت دادخواست رسیدگی به تسویه حساب شرکت آماده و به اداره مالیات ارائه می شود، تا طی حداکثر سه ماه اقدامات لازم را پیرامون مالیات به عمل آورد.

مدت زمان تعطیلی شرکت در ترکیه

مدت زمان تعطیلی شرکت در ترکیه کمتر از یک سال نیست. دلیل این امر این است که شرکتها دارای شخصیتی حقوق – تجاری هستند. این زمان (یک سال) فرصت مناسبی است تا تمامی کسانی که با شرکت سروکار داشته اند و یا مطالباتی از شرکت دارند، از انحلال شرکت و زمان تسویه آن آگاه شوند، تا در صورت وجود، بتوانند حقوق خود را مطالبه نمایند. توزیع داراییهای باقیمانده شرکت تا شش ماه پس از اعلام عمومی مدیران تسویه جهت تسویه اموال طلبکاران، مجاز نیست.

 هزینه های بستن شرکت در ترکیه

هزینه انحلال شرکت در ترکیه بسته به نوع شرکت، میزان بدهی های آن و حقوق پرداختی تفاوت دارد. علاوه بر آن طی زمان انحلال شرکت، ضروری است که مالیات بر شرکت و هزینه های حسابدار حقوقی و ... پرداخت شود.

 بعد از انحلال شرکت

هر شرکتی پس از انحلال و خصوصا در تعامل با سهامداران، تا پایان دوره تسویه، همچنان از شخصیت حقوقی خود برخوردار است و از همان آغاز تسویه تا پایان آن، از اسم تجاری شرکت به عنوان ضمیمه استفاده می شود. پس از اتمام دوره تسویه، مدیران تسویه طی درخواستی از اداره ثبت بازرگانی ترکیه متقاضی حذف اسم تجاری شرکت می شوند. سپس حذف اسم شرکت در سیستم ثبت شده و به صورت رسمی اعلام می شود و به این ترتیب شخصیت حقوقی شرکت پایان می پذیرد.

ویرایش: شرکت مشاوره حقوقی غرس Gars ©

آیا موضوع ما را پسندیدید؟ شما می توانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

برای شما

درخواست مشاوره واتس آپ