پرسش و پاسخ در مورد ثبت علامت تجاری در ترکیه

بله در ترکیه بدون افتتاح شرکت، می توان برند تجاری ثبت کرد.

هزینه سالانه ومالیاتی بر برندهای تجاری تعلق نمی گیرد. البته برندهایی که بیش از ده سال از ثبت آنها می گذرد از این قاعده مستنثی هستند.

ثبت برند تجاری به اسم شرکت انتخابهای گسترده تری را جهت فعالیتهای تجاری فراروی شما قرار می دهد.

می توان با سه زبان جایگزین به این کار اقدام کرد.

می توان آرم ها را به عنوان برندهای تجاری ثبت کرد، ولی ثبت برند شامل ثبت آرم نمی شود.

برند تجاری دارای ارزش حقوقی مشخصی است، به همین جهت قابلیت خرید و فروش دارد.

درخواست مشاوره واتس آپ