اجازه اقامت در ترکیه

اجازه کار به خارجیانی که در شرکت های ترکی استخدام شده اند اعطا می شود و به آنها این حق را می دهد که در جمهوری ترکیه کار کنند و از بیمه درمانی بهره مند شوند. اگر پدر یا مادری اجازه کار بگیرند ، همه اعضای خانواده (شوهر ، همسر و فرزندان) حق دارند اجازه اقامت بگیرند ، مدت آن همانند مدت اقامت اولیه کار پدر یا مادر است

هزینه اخذ مجوز کار در ترکیه حدود ۱،۲۰۰ لیر ترکیه است

در قانون ترکیه مقرر شده است كه جریمه ۱۷،۰۰۰لیر تركیه به كارفرما تحمیل شود و كارگر با هزینه كارفرما اخراج می شود ، همچنین تخلفات در مورد هر كارفرمایی كه دارای كارگر بدون اجازه كار باشد ، دو برابر می شود.

فرد خارجی باید دارای گذرنامه معتبر و اجازه اقامت برای مدت زمان حداقل شش ماه باشد و اگر فرد خارجی اجازه اقامت در ترکیه را نداشته باشد ، درخواست در سفارتخانه های ترکیه در کشور خارجی یا در کشوری ارائه می شود که فرد خارجی قبل از ورود به ترکیه در آن اقامت داشته است.

مجوز کار در ترکیه مزایای مختلفی از جمله دریافت بهداشت و امنیت اجتماعی برای کارگر و همچنین خانواده کارگر دارد. دریافت معالجه پزشکی با هزینه کشور در تمام بیمارستان های آن ، کودکان می توانند وارد مدارس مختلف دولتی شوند ، کارگران می توانند پس از شصت سالگی حقوق بازنشستگی دریافت کند ، همچنین ، کارگر ممکن است پس از پنج سال دریافت مجوز کار ، تابعیت ترکیه را بدست آورد ، همچنین درخواست ویزا از کشورهای دیگر نیز به راحتی امکان پذیر است ، با توجه به مزایای دیگر مانند حفظ حقوق کارگر و اطمینان از دستیابی کارگر به تمام امتیازات را ارائه می دهد.

اقامت کار به خارجیانی که در شرکت های ترکی استخدام شده اند اعطا می شود ، جایی که این شرکت برای استخدام خارجی ها از وزارت کار مجوز کار می گیرد ، سپس برای کارمند درخواست اجازه اقامت کار می کند.

درخواست تجدید اجازه اقامت کار در ترکیه شخصاً مطابق با قانون در کنسولگری های جمهوری ترکیه در کشوری که متقاضی در خارج از ترکیه در آن اقامت دارد انجام می شود و درخواست جدید نیاز به یک دوره اقامت خاص در داخل ترکیه  دارد ، متقاضی حداکثر ظرف مدت یک ماه نتیجه را می گیرد.

اجازه کار در ترکیه اجازه اقامت کوتاه مدت محسوب می شود و رد آن معمولاً به دلیل یکی از دلایل زیر ایجاد می باشد:

رد بر اساس دلایل مالی:

۱. سرمایه شرکت کمتر از آنچه بیان شده باشد.

۲. بدهی مالیات پرداخت نشده به دولت ترکیه.

۳. عدم پرداخت حق بیمه SGK.

یا به دلایل قانونی در مورد شرکت:

۱. حضور چندین کارمند خارجی بیش از تعداد مندرج در قانون کار ترکیه.

۲. مشکلات حقوقی شرکت.

۳. مشکلات حقوقی با یکی از بنیانگذاران.

یا به دلایل مربوط به متقاضی:

۱. گذرنامه منقضی شده باشد.

۲. ورود غیرقانونی به کشور.

۳. تصمیم قبلی برای اخراج متقاضی به خارج از ترکیه یا ممانعت از ورود وی به کشور.

۴. استفاده غیرقانونی از اجازه اقامت کار.

۵. اقامت در خارج از ترکیه بیش از ۶ ماه مداوم پس از اخذ اجازه اقامت قبلی.

درخواست مشاوره واتس آپ