سوالات متداول در مورد مالیات بر درآمد در ترکیه

از طریق تعیین درآمد سالانه فرد در یک سال تقویمی با محاسبه درآمد خالص کارمند. در بخش "چگونگی محاسبه مالیات بر درآمد در سال 2021" از این مقاله به چگونگی احتساب مالیات اشاره کردیم، که می توانید به آنجا رجوع کنید. 
در ترکیه هیچ گونه مالیاتی از کارکنان دریافت نمی شود، زیرا مالیات آنها توسط موسسات یا شرکت هایی که در آنها به فعالیت مشغولند، پرداخت می گردد.
در مورد مالیات وضع شده بر مغازه های تجاری، دفاتر کاری و سایر املاک در ترکیه، باید گفت: مالیات وضع شده بر این املاک در شهرهای بزرگ 4 و در خارج از شهرهای بزرگ 2 درهزار است. 
بله ، مالیات بر درآمد را می توان به صورت الکترونیکی پرداخت کرد. این کار را می توان از طریق وب سایت پرداخت مالیاتهای کشور ترکیه Gelir İdaresi Başkanlığı))، یا از طریق برنامه رسمی مخصوص اداره مالیات "Gib" انجام داد. 
درخواست مشاوره واتس آپ